Food & Hotel Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Vietnam Barista Competition 2023

Trải qua 2 ngày thi đấu đầy kịch tính, Quán quân cuộc thi Vietnam Barista Competition 2023 đã gọi tên Nguyễn Cao Quỳnh Hương.

Thí sinh Nguyễn Cao Huỳnh Hương – Quán quân cuộc thi Vietnam Barista Competition 2023

Food & Hotel Hanoi 2023 xin gửi lời chúc mừng đến tất cả thí sinh, chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã nhận được sự tham gia hết mình từ các Barista đa tài và xin được gửi lời cảm ơn đến đơn vị đồng tổ chức – Barista School, các quý nhà tài trợ cũng như các khán giả đã quan tâm ủng hộ.

ĐƠN VỊ ĐỒNG TÀI TRỢ

Một lần nữa, cuộc thi càng khẳng định là sân chơi góp phần mang lại giá trị tôn vinh cho văn hóa cà phê, tạo ra sân chơi tranh tài hấp dẫn giúp kết nối các Barista tiềm năng cùng trau dồi học hỏi và chia sẻ niềm đam mê đối với ngành pha chế. Hãy cùng xem lại những khoảnh khắc đáng nhớ tại vòng chung kết của cuộc thi năm nay nhé!

Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Ngay