Informa

25-27/11/2020

INTERNATIONAL CENTER

FOR EXHIBITION

English (United States)/Tiếng Việt (Việt Nam)

Thư Mời Điện Tử

Trang Chủ      NHÀ TRƯNG BÀY      Thư Mời Điện Tử

E-INVITATION 

E-INVITATION (THIỆP MỜI ĐIỆN TỬ) là một phần đặc biệt trong chương trình của chúng tôi, được thiết kế cho các đơn vị triển lãm chỉ gửi riêng cho danh sách khách hàng mục tiêu tiềm năng của doanh nghiệp đến triển lãm.

Nhiều ưu đãi đặc biệt dành cho khách tham quan nhận được thư mời điện thử gồm:

  • Nhận thẻ đeo vào cổng tại quầy riêng
  • Tặng bộ tài liệu chương trình hội thảo
  • Miễn phí tham dự BUSINESS LOUNGE – nơi diễn ra những buổi trao đổi kinh doanh giữa khách tham quan và đơn vị triển lãm. Cà phê và thức ăn sẽ được phục vụ tại quầy
  • Quà tặng triển lãm
  • Ưu tiên tham dự chương trình bên lề

Đăng nhập để tạo E-INVITATION tại đây

Add Content...