Informa

25-27/11/2020

INTERNATIONAL CENTER

FOR EXHIBITION

English (United States)/Tiếng Việt (Việt Nam)

Quy Định Tham Quan

Trang Chủ      THAM QUAN      Quy Định Tham Quan

Triển lãm chỉ dành cho khách chuyên ngành.

Các cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực không liên quan đến triển lãm và thiếu niên dưới 16 tuổi sẽ không được phép vào cửa. BTC có quyền từ chối các đối tượng có mục đích tham quan không phù hợp theo quy định của triển lãm. 

Theo quy định này, thuật ngữ "BTC" được hiểu là Food&HotelHanoi

THẺ RA VÀO TRIỂN LÃM

Để đăng ký thẻ ra vào triển lãm, khách tham quan có thể đăng ký trước qua cổng đăng ký trực tuyến bắt đầu từ tháng 9/2018 hoặc đăng ký tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (I.C.E) trong thời gian diễn ra triển lãm (28 - 30/11/2018). Vui lòng mang theo danh thiếp khi đến đăng ký.

Thẻ ra vào không được hoán đổi, chuyển nhượng hoặc cho mượn. Nhân viên an ninh có quyền yêu cầu quý vị xuất trình thẻ đeo tại cửa ra vào trước và sau khi kết thúc chuyến tham quan. BTC cũng có thể yêu cầu khách tham quan xuất trình chứng minh thư trong trường hợp cần thiết

TRANG PHỤC

Khách tham quan được yêu cầu mang trang phục lịch sự. Quần lửng, dép lào/dép không quai đều được xem là trang phục không phù hợp theo quy định của triển lãm.  

BTC có quyền từ chối vào cửa đối với các đối tượng có trang phục không phù hợp và không tuân theo quy định tham quan của triển lãm.