Informa

25-27/11/2020

INTERNATIONAL CENTER

FOR EXHIBITION

English (United States)/Tiếng Việt (Việt Nam)

Gửi Yêu Cầu

Trang Chủ      TÀI TRỢ      Gửi Yêu Cầu
Phiếu đăng ký tài trợ và hợp tác

Để gửi yêu cầu tài trợ hoặc hợp tác, vui lòng điền đầy đủ các thông tin dưới đây. Nhân viên chúng tôi sẽ liên lạc với Quý vị trong thời gian sớm nhất. 

Các trường đánh dấu | là bắt buộc.