Informa

25-27/11/2020

INTERNATIONAL CENTER

FOR EXHIBITION

English (United States)/Tiếng Việt (Việt Nam)

Vinalab Conference

Trang Chủ      SỰ KIỆN      Vinalab Conference

 

HỘI CÁC PHÒNG THỬ NGHIỆM VIỆT NAM - VINALAB
-------------------

 “Đảm bảo an toàn thực phẩm cho nhà hàng & khách sạn”

 Thứ năm, 29 tháng 11 năm 2018

Thời gian: 8h30 - 16h30  

Địa điểm: Seminar Room

 Time  Topic Speaker
8h30 - 9h15
Đăng ký đại biểu
9h15 - 9h30
Khai mạc Hội thảo, Phát biểu Khai mạc và dẫn nhập
Ông Nguyễn Hữu Dũng
Tổng giám đốc Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert.
Tổng thư ký Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam - VINALAB.
9h30 - 10h00 Báo cáo 1: Từ định nghĩa thực phẩm đến phương thức quản lý thực phẩm. Ông Nguyễn Hữu Dũng
Tổng giám đốc Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert.
Tổng thư ký Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam - VINALAB.
10h00 - 10h30  Báo cáo 2: Từ trang trại đến bàn ăn - Giải pháp an toàn cho nhà hàng khách sạn. GS.TS Phan Thị Kim
Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn Thực Phẩm Việt Nam
10h30 -  11h00 Báo cáo 3: Dự thảo tiêu chí đánh giá phân loại nhà hàng-khách sạn. Ông Phạm Ngọc Trân
Nguyên Tổng cục phó Tổng cục Đo lường Chất lượng
11h30 Kết thúc hội thảo  
13h00 - 13h30
Đăng ký đại biểu  
13h30 - 14h00 Khai mạc Hội thảo, Phát biểu Khai mạc và dẫn nhập Ông Nguyễn Hữu Dũng
Tổng giám đốc Công ty CP Chứng nhận và Giám định VinaCert.
Tổng thư ký Hội các Phòng Thử nghiệm Việt Nam - VINALAB.
14h00 - 15h00 Báo cáo 1: Vai trò của mã số, mã vạch GS1 giúp đảm bảo an toàn thực phẩm trong khách sạn Ths. Phan Hồng Nga
Cán bộ
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam
15h00 - 16h00 Báo cáo 2: Quản lý thực phẩm nhập khẩu - Cơ hội và thách thức  BS. Nguyễn Văn Dũng
Cục An toàn thực phẩm - BYT
16h00 - 16h30 Báo cáo 3: Sản phẩm nông nghiệp hữu cơ - Thách thức trong vấn đề chứng nhận Ths.Phạm Xuân Tuyên
Thanh tra Bộ NN&PTNT
16h30 Kết thúc hội thảo  

Để được trợ giúp, vui lòng gửi email hoặc liên hệ Mr. Linh: [email protected] or +84 932 689 895