Informa

25-27/11/2020

INTERNATIONAL CENTER

FOR EXHIBITION

English (United States)/Tiếng Việt (Việt Nam)

Liên Hệ

Trang Chủ      LIÊN HỆ      Liên Hệ
Vui lòng liên hệ BTC triển lãm FOOD&HOTELHANOI2018 nếu Quý vị yêu cầu sự trợ giúp hoặc tư vấn cho một trong các vấn đề dưới đây:

Châu Á
Ms. Veronica Tay

Senior Sales Executive
ĐT: +65 6233 6771
Email: [email protected]

Việt Nam
Ms. Annie Tran (Mộng Tuyền)

Senior Account Manager
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Ấn Độ và các khu vực còn lại
Mr. Tom Poole

Senior Project Manager
ĐT: +44 20 7560 4046
Email: [email protected]

Mr. Alex Nguyen (Trung Hiếu)
Marketing Executive
ĐT: +84 28 3622 2588
Email:
[email protected]

Ms. Daphne Tran
PR and Conference Executive
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Châu Á 
Ms. June Seah

Public Relations Manager
ĐT: +65 6233 6621
Email: [email protected]

Việt Nam
Ms. Daphne Tran

PR and Conference Executive
ĐT: +84 28 3622 2588
Email: daphne.[email protected]

Ms. Tracy Nguyen
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]
 

Ms. Rosie Nguyen
Tel: +84 28 3622 2588
Email: [email protected]

Đơn vị trưng bày

Ms. Annie Tran (Mộng Tuyền)
Senior Account Manager
ĐT:  +84 28 3622 2588
Email:
[email protected]

Không là đơn vị trưng bày

Ms. Celine Dong (Phương Thảo)
Marketing Manager
ĐT:  +84 28 3622 2588
Email:
[email protected]

UBM - CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TRIỂN LÃM SES VIỆT NAM
Lầu 10, Toà nhà Hà Phan
17-17A-19, Tôn Thất Tùng, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT:  +84 28 3622 2588
Fax: +84 28 3622 2527


UBM ALLWORLD

16th Floor, 240 Blackfriars Road,
London SE1 8BF, UK
ĐT:  +44 20 7560 4321

10 Kallang Avenue, #09-16 Aperia Tower 2,
Singapore, 339510
ĐT:  +65 6233 6777
Fax: +65 6233 6768