Food & Hotel Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh Mục Trưng Bày 2023

Bánh mỳ, Bánh ngọt & Kem
+ Bánh nướng / Món tráng miệng
+ Thành phần làm bánh / Nguyên liệu thô
+ Thiết bị & Phụ kiện
Trà / Cà phê
+ Hạt / Bã cà phê
+ Đồ uống Cà phê / Trà
+ Thiết Bị & Đồ Dùng
+ Thành phần / Sản phẩm
Thực phẩm & Đồ uống
+ Đồ uống
+ Thực phẩm đóng hộp/Chế biến
+ Thực phẩm ướp lạnh/đông lạnh
+ Nước sốt / Gia vị / Dầu
+ Bánh kẹo / Đồ ăn nhẹ / Kẹo
+ Thực phẩm tiện lợi
+ Sữa & Trứng
+ Món Ăn Cao Cấp / Đặc Sản
+ Trái cây & Rau
+ Ngũ cốc & Đậu
+ Halal
+ Thực phẩm tốt cho sức khỏe / Thực phẩm tự nhiên / Hữu cơ
+ Nguyên liệu
+ Thịt & Gia cầm
+ Thực phẩm thực vật
+ Thực phẩm bảo quản
+ Hải sản
+ Thuần chay / Ăn chay
Dịch vụ thực phẩm & thiết bị khách sạn
+ Thiết bị & Nguồn cung cấp dịch vụ ăn uống/Dịch vụ ăn uống
+ Dịch vụ Khách sạn / Vệ sinh & Thiết bị & Vật dụng làm sạch
+ Điện lạnh / Kho lạnh / Logistics
Công nghệ thực phẩm / Bao bì / Đồ dùng một lần
+ Phụ kiện
+ Công nghệ Nông nghiệp
+ Công nghệ Tự động hóa
+ Đồ dùng một lần
+ Nguyên liệu
+ Vận hành, Quản lý An toàn và Chất lượng
+ Công nghệ đóng gói
+ Công nghệ chế biến
+ Công nghệ Điện lạnh và Điều hòa không khí
+ Vận tải, Lưu trữ, Hậu cần
+ Trang thiết bị và phụ kiện dành cho khách sạn
+ Đồ dùng nhỏ & Phụ kiện
+ Mặt bàn
Công nghệ ngành khách sạn
+ Tự động hóa / Người máy / Công nghệ
+ Quản lý & Hệ thống
+ Bán lẻ
+ Hệ thống và Dịch vụ Viễn thông / Giải trí
Rượu vang / Rượu mạnh / Đồ uống có cồn
+ Đồ uống có cồn khác
+ Thiết bị & Phụ kiện Rượu
+ Dịch vụ rượu
+ Tổng quát
Dịch vụ công nghiệp
+ Dung dịch tẩy rửa
+ Đo lường & Kiểm soát Chất lượng Thực phẩm
+ Nhượng quyền thương mại
+ Cơ quan chính phủ
+ Phương tiện truyền thông
+ Sản xuất nhãn hiệu riêng
+ Tổ chức / Hiệp hội Thương mại
+ Ấn phẩm thương mại
Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

    captcha
    Đặt Gian Hàng
    Đăng Ký Ngay