Food & Hotel Hanoi is part of the Informa Markets Division of Informa PLC

This site is operated by a business or businesses owned by Informa PLC and all copyright resides with them. Informa PLC’s registered office is 5 Howick Place, London SW1P 1WG. Registered in England and Wales. Number 8860726

Danh mục khách tham quan

LOẠI HÌNH KINH DOANH
Nhà sản xuất
Nhà phân phối / Nhà bán buôn / Nhà bán lẻ
Nhập khẩu / Xuất khẩu
Quản lý vận hành
Chủ đầu tư / xây dựng
Kinh doanh dịch vụ / Tư vấn
Và các mô hình khác
MÔ HÌNH KINH DOANH
Hàng không / Tàu du lịch
Bánh kẹo
Máy móc thiết bị ngành bánh kẹo
Giải khát & đồ uống
Máy móc thiết bị ngành đồ uống
Dịch vụ catering – Chính phủ / Quân đội / Trường học / Bệnh viện
Dịch vụ catering – Công nghiệp / Ngoại cảnh
Trà & cà phê
Thiết bị trà & cà phê
Tổ chức triển lãm / Hội thảo
F&B / Dịch vụ tư vấn và quản lý khách sạn
Trung tâm thể dục / Chăm sóc sắc đẹp & spa
Thực phẩm
Dịch vụ thực phẩm (vd. Nhà hàng, Cà phê, Quán bar, Bếp công nghiệp…)
Máy móc thiết bị ngành dịch vụ thực phẩm
Máy móc thiết bị ngành khách sạn
Kinh doanh dịch vụ khách sạn – lưu trú
Quản lý và phát triển bất động sản
Bán lẻ (Cửa hàng kinh doanh thịt / Gourmet, Tạp hóa / Cửa hàng tiện lợi)
Căn hộ cho thuê
Siêu thị / đại siêu thị
Kinh doanh dịch vụ lữ hành
Rượu & rượu mạnh
Hiệp hội Thương mại / Cơ quan Chính phủ / Viện Hàn lâm
Báo chí & Truyền thông
Share this post

Tài liệu triển lãm

Đăng Ký Bản Tin

  captcha
  Đặt Gian Hàng
  Đăng Ký Ngay
  Facebook stream
  Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
  Load more